Spelregels

De redactie van de website www.wilhelminagasthuis.nl behoudt het recht ingezonden teksten in te korten, en kan besluiten een tekst of ander ingezonden materiaal niet te publiceren.

Wilt u weten wat de spelregels zijn, klik dan op spelregels hieronder.[spoiler title=”Spelregels” open=”0″ style=”1″]

Spelregels bij het insturen van herinneringen en verhalen over het Wilhelmina Gasthuis voor de website www.wilhelminagasthuis.nl

Een herinnering is iets heel persoonlijks. Daarom kan het gebeuren dat iemand anders helemaal niet zo blij is met uw verhaal. Als wij uw herinnering plaatsen houden wij ook rekening met de belangen van anderen. Iedereen kan immers op internet kijken. Als wij vinden dat uw verhaal iemand anders schade toebrengt publiceren wij uw verhaal niet.
Dit is overigens heel gebruikelijk in de mediawereld: ook de redacties achter ingezonden brievenrubrieken van kranten, internetfora en weblogs maken dit soort afwegingen.

In Nederland geldt een aantal regels met betrekking tot privacybescherming, publicatie van gegevens over anderen in het algemeen en auteursrechten. De redactie van www.wilhelminagasthuis.nl ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd.

  • Privacy:

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gelden de volgende regels:
Wanneer u gegevens van iemand die nog in leven is publiceert, moet u deze persoon vooraf meedelen wat u over hem/haar wilt publiceren en hiervoor toestemming vragen.

Deze ‘belanghebbende’ kan u te allen tijden verzoeken om de gegevens te (laten) verwijderen, ook al heeft hij/zij eerst toestemming verleend. U bent verplicht aan dit verzoek te voldoen. Het weigeren van zo’n verzoek kan u schadeplichtig maken jegens belanghebbende.

Als wij in kennis worden gesteld van het schenden van de privacy kunnen wij uw bijdrage van de website verwijderen. Zo mogelijk zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

  • Foto’s van anderen:

Op grond van de Auteurswet is publicatie van een foto niet toegestaan indien een redelijk belang van de gefotografeerde of geportretteerde (of na zijn overlijden, van één van zijn nabestaanden) zich tegen publicatie verzet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de volgende afwegingen: is de foto schadelijk voor iemands imago? Wordt met deze foto iemands eer of goede naam aangetast?

  • (ongeschreven) Regels van moraal en fatsoen:

Uiteraard dient u bij het insturen van gegevens over personen geen zaken te vermelden die onnodig kwetsend zijn, die in strijd zijn met de algemene fatsoensregels of die de goede naam en eer van een persoon kunnen schaden. Doet u dat wel, dan handelt u onrechtmatig jegens belanghebbende, hetgeen u schadeplichtig kan maken. Bij het plaatsen van herinneringen toetsen wij dit natuurlijk ook, dus de kans dat het tot publicatie komt is klein.

  • (auteurs)Rechten van derden:

Het plaatsen van gegevens waarop auteursrecht van anderen rust is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursgerechtigde en geschiedt voor uw eigen risico.
Wanneer u gegevens inzendt gaan wij er van uit dat u bevoegd bent om die bestanden, audio-, video-, muziekfragmenten en andere gegevens of materialen te (laten) publiceren.

Indien u gebruik maakt van bestanden/gegevens/materialen waarvan u niet zelf de schrijver/maker/componist bent, maar waarop auteursrecht van iemand anders rust, moet u er voor in staan dat u bevoegd bent deze gegevens te publiceren dan wel dat u (schriftelijke) toestemming heeft om deze gegevens te publiceren.
Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

. [/spoiler]