Medisch wonder

Mijn vader is in 1962 geopereerd in het WG. Paviljoen 1. Er werd een long verwijderd. Ik was toen 14 jaar.
Ook ik kan mij het zwaaien bij het hek aan de Nicolaas Beetsstraat herinneren.

Een medepatiënt, die ook aan de longen was geopereerd, stond daar alweer een sigaretje te roken. Mijn vader bleef onder behandeling van Professor Boerema. Vaak waren er studenten bij, als mijn vader voor controle kwam. Hij was daar erg trots op, vond zichzelf een medisch wonder. Hij heeft nog 12 jaar geleefd met die ene long.

Cora van Elsen

Personeel van het laboratorium in 1949

personeel-lab-1949
Een foto van het personeel van het lab in 1949.
Ingestuurd door Meneer Snijder

Het lab was te vinden in Paviljoen 1.

Als 14-jarige jongen was meneer Snijder verzorger van de proefdieren van het lab.
Er waren marmotten, cavia’s, konijnen, ratten, muizen, kikkers en honden.
Meneer Snijder was af en toe ook fietsjongen. Dan bracht hij de studieboeken van de
doktoren terug naar de universiteitsbibliotheken en nam de bestellingen weer mee.
Het was verboden voor hem om in het ziekenhuis te komen.